Amper Elektrik YILDIRIM RİSK HESABI
( Koruma Seviyesi Seçimi - NFC 17-102 Standardı )
Tünel İlk Belediye Cad.No:43/1 Oda No:1
Karaköy / İstanbul TÜRKİYE
Tel:+90 212 293 96 72
E-Posta: info@ampermuhendislik.com
 
YAPI BOYUTLARI
Yapının Boyu L m
Yapının Eni W m
Yapının Yüksekliği H m
Yıldırımdan korunacak en uzak nokta ile paratoner arasındaki uzaklık   m
C1 FAKTÖRÜ - Çevresel Katsay
Yapı, aynı veya daha yüksek ağaç ya da yapılar içinde ise ,
Yapı, yüksekliği daha az olan yapılar ile çevrili ise ,
En yakın yapıya uzaklık , yapı yüksekliğinin 3 katı (3H) ise ,
Yapı, bulunduğu bölgede en yüksekte ise ,
C2 FAKTÖRÜ - Yapısal Katsayılar
Çatı / Yapı Metal Tuğla, Beton Tutuşabilir
Metal
Kiremit
Tutuşabilir
C3 FAKTÖRÜ - Yapısal Katsayılar
Değersiz, yanıcı olmayan
Normal değer, yanıcı
Değerli, alev alıcı
Çok değerli , parlayıcı ve patlayıcı
C4 FAKTÖRÜ - Yapılarda İnsan Durumu (Yapı Doluluğu)
Personelsiz bina
Normal kalabalık
Panik rizikolu, tahliye zorluğu
C5 FAKTÖRÜ - Yapının Çevredeki Önemi
Sürekli kullanımı yok, çevrede değersiz
Sürekli kullanımda, çevrede değersiz
Çevrede değerli
ORAJLI GÜN SAYISI
Orajlı Gün Sayısı ( Türkiye Oraj Haritasından Seçmek İçin Tıklyınız )