Web Sayfamız Yayında
        Alış      Satış
 


Franklin France Paratoneri ve Özellikleri
franklin france
Piezoelektrik Seramikleri ; elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren kristal yapılardır. Kurşun zirkotitanat diye tabir edilen çok sert bir malzemeden oluşmuş olup, uçları ince bir tabaka elektrod kalitesinde nikel ile kaplanmıştır. ‘Üretken’ olarak kullanıldıklarında bu seramikler, yalnızca basıncı artırmak suretiyle, arzulanan iyonları elde etmek için gerekli voltajdan çok daha yüksek voltaj seviyeleri (20 000 ile 25 000 V arası) üretirler.
Piezoelektrik Uyarım ; Tersine çevrilebilir etkili gerilimlerin çoğu direk rezonansından meydana gelen titreşimli etki ile uyarıcıya tatbik edilen ön gerilmeden dolayı meydana gelen titreşimli etki ile en ufak türbülans ile paratonerin kendi kombinasyonundan meydana gelen güçten elde edilir. Elektrik kuvvetiyle güç çeviricisine bağlandığında, yayıcı uçlar bu yüksek gerilime maruz kalır. Bu nedenden dolayı yüksek miktarda iyon (2.5 ile 6.5kV un7.65*1010 katı) salıverirler. Bu iyonlar VENTURI devresi tarafından ele geçirilerek, yakalama başlığı ve uzantısı etrafında iyonize edilmiş bir hava akımı teşekkül eder. İyon atışının çift kutuplu oluşu, SAINT-ELMO paratonerlerine hem pozitif hem negatif yıldırım durumlarında işlev görebilme avantajını sağlar.
Korona Etkisi Uyarı Zamanının Kısaltılması ; Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki piezoelektrik iyonizasyon sistemi, çoğu kez korona etkisi (towsend çığ’ı) uyarı zamanını kısaltmaktadır. N.L.Allen, T.E.Allibone ve D.During adlı bilginler tarafından yapılan en son araştırma, iyonizasyon yoğunluğunu arttırmanın (150 ile 1100 iyon/cm3) uyarım zamanını % 50 oranında azalttığını ve iyonik yoğunluk arttıkça bu gecikmenin düzenli şekilde azaldığını göstermektedir. Bu durumu başka bir şekilde izah edecek olursak; bir elektrodu saran havadaki iyonik yoğunlukta meydana gelebilecek herhangi suni bir yükseliş, iyonizasyon geriliminde bir düşüş olmasına sebep teşkil eder. Böylelikle: elektriksel alanın genişletilmesi, yıldırımı yakalama ucunda iyonizasyonun sağlanması, algılama başlığı içerisinde iyonize edilmiş bir hava kanalının yaratılmasını sağlamakla korona etkisini tetiklemenin başlangıç safhasında uyarım gecikmesini kısaltıp ve korona akımının boşalma hızını yükselterek elverişli bir hareket tamamlanmış olur.
 
Web Tasarım PLUSGRUP